nieuw boek van S.R. van Duijnhoven: Wat ik zie kan ik niet zijn

 het nieuwe boek van
Serge R. van Duijnhoven
Wat ik zie kan ik niet zijn
een dichter op zoek naar de bronnen van Het Groene Woud

fotograaf: L.J.A.D. Creyghton

In de zomer van 2010 kreeg Serge van Duijnhoven een schrijfopdracht van het bkkc in het kader van de Zomermanifestatie Landkunst in Het Groene Woud. Een selectie uit de vele gedichten en verhalen die hij schreef is in deze uitgave gebundeld. Fotograaf L.J.A.D. Creyghton verzorgde het fotowerk.
Gaarne nodigen wij u uit om, in gezelschap van de literaire band Dichters Dansen Niet, de feestelijke presentatie bij te wonen van dit Taoistisch werkje waarin de in Noord-Brabant geboren auteur op geheel eigen wijze stem heeft proberen te geven aan de genius loci van wat in de volksmond “Het Groene Woud” is gaan heten. Het natuurproject dat dankzij de nijvere inzet van talloze burgers, boeren en politici met vooruitziende en ruimdenkende blik, met succes weer ademruimte geeft aan de natuur in het door en door geindustrialiseerde en verkwanselde Brabantse streeklandschap tussen de steden Tilburg, Eindhoven en ‘s Hertogenbosch.
WAT IK ZIE KAN IK NIET ZIJN. Een dichter op zoek naar de bronnen van Het Groene Woud
Teksten / Serge van Duijnhoven – Fotografie / L.J.A.D. Creyghton
Uitgeverij Pels & Kemper / ’s-Hertogenbosch / 2011
isbn: 9789079372102
nur: 306
© 2011 Serge van Duijnhoven
© 2011 L.J.A.D.Creyghton

fotograaf: L.J.A.D. Creyghton

Serge van Duijnhoven in zijn verantwoording:
“Als een literair bioloog-anthropoloog ben ik, gewapend met niet meer dan een vulpen en Moleskine aantekeningenboekje, op expeditie getogen naar de bronnen van Het Groene Woud. Heb monter en onbevooroordeeld veldwerk verricht. Gewandeld. Gespot. Geroken. Geluisterd. Gewroet. Vermoed. Geteld. Geraden. Genoteerd. De bedoeling is dat de de lezer vanuit het breed uitgewaaierde palet aan verhalen en gedichten, teksten en verslagen, uiteindelijk toch een ietsie pietsie van de geur, de kleur, de contouren gewaar zal kunnen worden van de schimmige gestalte (een bosnimf uit Keltische tijden?) die bij de koppige en kleurrijke bos- en heidebewoners van Het Groene Woud bekend staat als “hun” Genius Loci Gruûnderwald.
In het Brabant van de vorige eeuw waren natuur en mens onverenigbaar. Niet alleen de projectontwikkelaars, planologen en stedelingen maar ook de boeren op het land waren in een blinde strijd met het landschap verwikkeld. Men zag wat er nog over was aan natuur als een hinderlijke, stinkende, vieze dan wel achterlijke factor die door de mens in zijn voorwaartse tred scrupuleus diende te worden bedwongen, bebouwd, bemest, bevuild, bespoten, bedolven. Brabant had geen oorlog nodig om zichzelf te verminken. Wat onze Brabantse grootouders en ouders destijds omschreven als “cultivatie en ontwikkeling van het platteland”, zal door toekomstige generaties ongetwijfeld op een dag toegevoegd worden aan het rijtje van newspeak termen waarmee de mens in de twintigste eeuw zijn alomvattende vernietigingsdrang van een net jasje heeft proberen te voorzien.
Zoals er in de tijd van de grote ideologieën genociden hebben plaatsgevonden op soortgenoten die tot smet of vijand van het volk werden verklaard, zo is de moderne mens op even brute en desastreuze wijze tekeergegaan tegen alle wilde restjes flora en fauna die hem op weg naar de vooruitgang en de welvaart voor de voeten durfden te lopen of te groeien. De natuur is al te vaak de klos geweest. Tijd om haar weer met respect te bejegenen. En haar in het groene landschap – zolang het nog kan – (adem)ruimte te geven die ze van nature verdient. De enige rol die haar op deze aarde toekomt is, zolang er leven is, die van protagoniste.
Mijn expeditie naar de bronnen van het Groene Woud leerde me dat het de natuur in deze contreien gegund is om die hoofdrol met verve te vervullen. Van de moerasweelde aan de oevers van het slapende rioolgemaal De Moerenburg tot aan de gevarieerde bloemenpracht in de beekdalen van de Dommel en de Voorste Stroom. Van de populier- en sterrenbossen rond de kwelders en de boerderijen bij Boxtel en Liempde tot aan de vennen en de heidegronden op het door zand verstoven land van venkraal, wilde betram, helleput en oude Kampinase donck…Dat alles en veel meer bevindt zich hier, op schootsafstand van de gekte en de drukte in de steden en het razen en het tieren van de wagens op de scheurbaan, in dit weelderige, broedende, bloeiende en boeiende wilde groenperk in het hartje van Noord-Brabant.
Dat het er is. En dat u het weet.”
Pels & Kemper / ’s-Hertogenbosch
Tekst: Serge van Duijnhoven – Fotografie: L.J.A.D. Creyghton
Ontwerp: Silke Oude Griep / ’s-Hertogenbosch
Binnenwerk: 115 grs Arctic Volume, 150 grs Munken Print White Omslag / 260 grs Eenzijdig gestreken sulfaatkarton
Drukwerk: Drukkerij Tielen / Boxtel
Bindwerk: Hexspoor / Boxtel
Oplage: 750
Deze publicatie werd mede mogelijk gemaakt door:
brabants kenniscentrum
kunst en cultuur / bkkc
Prins Bernard Cultuurfonds
Streekraad Het Groene Woud
Brabant 2018
Het Groene Woud / Euro Land Art Nederland