Hadden we maar dezelfde taal gesproken

“hadden we maar dezelfde

taal gesproken!”

Louis Barthas—dagboek—Neuville / Saint-Vaast, XI.1915

langs de linie Met de herdenking van de 1ste Wereldoorlog 1914—1918in het vooruitzicht hebben de in Brabant woonachtige fotograaf

L.J.A.D. Creyghton en de in Brussel wonende schrijver, dichter

en historicus Serge R. van Duijnhoven het plan opgevat om

een ­bijzonder project te concipiëren. Het bestaat uit door

Van Duijnhoven opgetekende verhalen en gedichten,

alsmede door Creyghton gefotografeerde landschappen

waarbij de ruim duizend kilometer lange frontlijn wordt

gevolgd die loopt van het Belgische Nieuwpoort en Ieper

via Verdun in Frankrijk, richting Basel, een en ander

volgens de beschreven plaatsen uit dagboeken

van een viertal oudstrijders van de 1e Wereldoorlog.

Battlefields_Virton_1418pix

L.J.A.D. Creyghton – copyright

de Hindenburglinie

1914—1918

van Nieuwpoort en Ieper, via Verdun naar Basel

een reis dwars door de tijd, langs de frontlijn

vanuit de stellingen en voorbij de barrages

een historisch project van

Creyghton & van Duijnhoven

explorateurs van het landschappelijk verleden

expediteurs van de cassante blik

leveranciers van het saillante verhaal

Srebrenicagraves6
 

 

 

 

 

 

 

 

Uitgangspunt voor deze zoektocht

zijn de aangrijpende en persoonlijke ­aantekeningen

en dagboekverslagen van Odon van Pevenaege,

Louis Barthas, John Jackson en Carl Heller;

een Belgische, een Franse, een Engelse en een Duitse soldaat.

Vier mannen die in de loopgraven van 1914—1918 vochten

voor eer, volk en vaderland maar desondanks de

(mede)menselijkheid niet uit het oog verloren.

Zoals Louis Barthas [Frankrijk/1879—1952] in een

van zijn zes oorlogsdagboeken schrijft:

…Gemeenschappelijk leed smeedt de harten aaneen

en doet de haat verdwijnen. Tussen onverschillige mensen

en zelfs tegenstanders ontstaat sympathie.

Hadden we maar dezelfde taal gesproken!”

Het Doel:

 • publicatie van een 4-talig boek [NL/FR/EN/DE]
 • met daarin circa vijftig landschappen en verhalen
 • waarbij heden en verleden versmelten en
 • waarbij de menselijke maat, compassie en verbroedering
 • het uitgangspunt zijn.
 • reizende tentoonstelling door BE, NL, FR, UK, DE
 • een meertalige website
 • publicatie van een E-book
 • educatief traject: publicatie 4-talige lesbrief
 • lezingen en workshops
 • literaire bijeenkomsten met  Dichters Dansen Niet

Het toonaangevende 1ste Wereldoorlog In Flanders Fields

Museum van Ieper (B) heeft zich achter het project geschaard

en is als partner betrokken bij o.m. tentoonstelling

en boekpresentatie. Deze staan inmiddels ingepland

voor januari 2016.

Uitgeverij Nieuw Amsterdam - Amsterdam, Netherlands

Daarnaast zijn we blij te kunnen melden dat

twee gerespecteerde uitgeverijen [Lecturis

en Nieuw Amsterdam] kenbaar gemaakt hebben

het boek graag te willen uitgeven en distribueren.

https://i0.wp.com/www.nieuwamsterdam.nl/images/lg_na_logo.png

Het boek zou, bij voldoende financiering, in principe gratis

beschikbaar moeten zijn voor ­bibliotheken en scholen

in Nederland, België, Duitsland, Engeland en Frankrijk.

Door gebruik te maken van het materiaal als E—book,

voor de iPad bijvoorbeeld, zou het via een website te raadplegen

en voor bibliotheken gratis te downloaden kunnen zijn zodat het verhaal

van verbroedering en compassie in tijden van haat  en destructie

toegankelijk wordt voor eenieder die daarover wil beschikken.

ATTAK_12.png

United we stand!

Dit is een ambitieus plan waarbij we

de morele én financiële steun ­kunnen gebruiken

van meerdere partijen om het tot een succes te maken.

Battlefields_Ieper_XL_1829pix

Ypres_Ieper, Belgium (C-print-dibond-perspex, 90x 200cm /

collectie: Baker & McKenzie, Amsterdam

In het indrukwekkend complementaire, boek

vormen op verrassende wijze een twee-eenheid, wat tevens zal

blijken uit de geraffineerde vormgeving. Net zoals eerder

het geval was bij de gezamenlijke uitgave Wat ik zie

kan ik niet zijn (Pels&Kemper,’s-Hertogenbosch,2011),

proberen fotograaf en schrijver ook in dit originele werk

stem te geven aan talrijke genius loci

(personen, factoren, omstandigheden) die langs de

ruim duizendkilometerlange linie terloops uit het

voormalige front— en grenslandschap oprijzen.

Een kwestie van ogen en oren goed openhouden.

Flink doorstappen en trachten om, met pen en papier

in de hand en de klassieke Leica camera op het lichtgewicht

carbon statief, de vervagende contouren van het verleden

alsnog zo helder mogelijk vast te leggen. De echo’s op te vangen

van het krijgsgewoel, de stemmen van de gevallenen, de fysieke

en mystieke sporen aan het oppervlak te brengen die er in of onder

het ooit zo rudimentair verstoorde en verschroeide landschap zijn

achtergebleven. In dit boek wordt De Groote Oorlog op het continent

kilometer na kilometer, verhaal na verhaal, mensenleven na mensenleven,

op zintuiglijke wijze weer tot leven gewekt. De historie invoelbaar,

aanschouwelijk en daarmee ook voor jongere generaties hopelijk

ook inzichtelijk gemaakt.

Battlefields_Menen_XL_661x1729pix

L.J.A.D. Creyghton copyright

De Hindenburglinie* die voor dit boek wordt gevolgd

van de Westhoek in België van Ieper tot diep in Frankrijk,

richting Basel, is op te vatten als een episch jaag— en wandelpad

langs de grillig meanderende bedding van verschillende landstalen,

volksculturen en sociale maatschappelijke differenties die tussen

1914 en 1918 op catastrofale wijze met elkaar in botsing zijn gekomen.

Hindenburg_line

* Het Westfront of de Hindenburglinie bestond uit vijf operationele zones

(Stellungen)met namen uit de Germaanse mythologie. Dat waren,

van noord naar zuid:Wotan, Siegfried, Alberich, Brunhilde

en Krimhilde. De stellingen bestonden uit talloze betonnen

kazematten (bunkers met machinegeweren),zware rollen

prikkeldraad, kilometers tunnels, ontelbare loopgraven

en commandoposten.

Het traject van ruim duizend kilometer, honderd jaren,

duizenden verhalen en miljoenen mensenlevens, voert ons

naar het hart van de materie. Naar een claustrum in de Tijd,

waar heden en verleden zich op een of andere wijze met

elkaar schijnen te kunnen verenigen. Het gemopper van

talrijke te wapen geroepen individuen, het gezucht van

mannen en vrouwen uit de ziekenboeg, de sterke verhalen

van de smokkelaars die met hun contrabande de frontlinies

en het prikkeldraad tussen de strijdende partijen trachtten

te pareren, de cynische getuigenissen van de meisjes van

lichte zeden die in dag— en nachtploegen in de dorpjes achter

het front de soldaten met congé weer een beetje leven in dienden

te blazen… Hier en daar ook de klaagzang van een verschroeide

heuvel die in de loop der strijd al zijn begroeiing en gewas, zijn flora

en fauna heeft zien sterven. Om plaats te maken voor de oneindig

ruwere versie van de het leven dat zijn gangen vooral ondergronds

in stille werkzaamheid placht te volvoeren. De menselijke verkenners

van de dood, die de natuur op brute wijze omploegden, afgroeven,

aan flarden reetten. In ‘Hadden we maar dezelfde taal gesproken!’

komen al deze verschillende facetten van de strijd aan bod

in treffende miniaturen, dialectische klankdichten en

schilderachtige taferelen. Om zich gaandeweg—na een lange

tocht van hindernissen en een myriade aan schakeringen —

aaneen te plooien tot een overzicht. Een panoramisch tafereel.

Een veelluik met vlakken die alle tezamen een nieuwe aanblik

op het conflict mogelijk maken.

The trenches are horrific

Het conflict dat met de knal uit een pistool begon,

op een brug in Sarajevo. En dat vier jaar later was aangezwollen

tot een Titanenstrijd tussen de natiestaten van onmenselijke,

zeg maar Olympische kwaadaardigheid. Wat aanving

als een werveling in het luchtruim die op honderd meter

afstand al nauwelijks meer te horen was, ontaardde

in een orkaan die honderd jaar later nog altijd suizingen

nalaat in onze oren en een blinde vlek creëert in onze ogen.

Verwarring ook, om zoveel vernietigingsdrang die al

die miljoenen en miljoenen Europeanen in de ban had.

Zoveel opgeklopte haat, zoveel moedwil, misverstand,

zoveel collectieve waanzin, hybris en onvermogen.

En dan de verschrikkingen die er het gevolg van waren

opdat je het normaal zo stille landschap een eeuw na dato

nog steeds kan horen verzuchten: “Hadden we, ja hadden

we maar dezelfde taal gesproken.”

Paths of Glory
Stanley Kubrick
Stanley Kubrick’s Paths of Glory

Educatieve uitwerking van het project:

Auteur en fotograaf hebben de ambitie om voor scholen,

bibliotheken en culturele gezelschappen in Nederland,

België, Frankrijk, Duitsland en Engeland in de periode

2015/16/17 een serie lezingen te organiseren, waarbij

het boek als basismateriaal zal dienen voor educatieve

doeleinden.

Educatief pakket

De doelgroep wordt daarbij aangespoord om

ook zelf een bijdrage te leveren door middel

van tekstuele en visuele in- en aanvullingen

die ter plekke al improviserend tot stand

kunnen worden gebrachtaan de hand van

een bont reservoir aan bronnenmateriaal

dat voor dit soort gelegenheden mee zal

worden genomen uit diverse arsenalen.

Het In Flanders Fields Museum te Ieper

heeft namens directeur Jan De Wilde toegezegd

aan de fototentoonstelling, het literaire boek

en de daaraan gekoppelde educatieve mogelijkheden

een maximale medewerking te verlenen.

Het project zal eind januari 2016 gelanceerd worden

met een feestelijkepresentatie van de tentoonstelling

en de overhandiging van het eerste gedrukte exemplaar

van het boek in de Koningszaal van de imposante

Lakenhal in Ieper. De in alle splendeur gerenoveerde

pronkkamer van het In Flanders Fields Museum.

Situering + route


HELPT U ONS DIT PROJECT TE REALISEREN?

*

Dit project kan uitsluitend bestaan bij de gratie

van heel veel sympathisanten. Mogen wij u vragen

ons project te ondersteunen en te realiseren

door Partner, Sponsor, Begunstiger (Poppy)

of een van onze 100VRIENDEN te worden?

Ga dan naar onze Support Us  pagina

of informeer naar de mogelijkheden

en de voordelen die we u in ruil voor

begunstiging kunnen bieden:

office@hindenburgline.eu

 • nieuwsbrief

  nieuwsbriefOnze nieuwsbrief verschijnt 3-4x per jaar.

  Wilt u hem ontvangen of eerdere exemplaren

 • downloaden dan kan dat hier
 • Steun ons project

  Steun ons projectYes, we need and would love your support!

  Lees hier hoe u het project actief kunt ondersteunen

 • Team

  TeamAchtergrondinformatie over Creyghton & Van Duijnhoven,

 • bedenkers en makers van het Hindenburglinie Project
 • Partners & Sponsors

  Partners & SponsorsOnze partners en sponsors die het project een warm hart toedragen.

Copyright

Unless stated otherwise:
All images: L.J.A.D. Creyghton
All text: Serge R. van Duijnhoven

© Copyright 2013 / All rights reserved
The Hindenburgline Project